SCHEMAT WEWNĘTRZNEJ STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ SSM
zatwierdzony uchwałą nr 104/2004 RADY NADZORCZEJ z dnia 29-10-2004