RADA NADZORCZA SSM

            Przewodniczący - Pan Tomasz Kowalik
Z-ca Przewodniczącego - Pan Adam Mamak
                      Sekretarz - Pani Jolanta Szczurek
  
Pan Waldemar Czarnecki
Pan Michał Górski
Pan Lucjan Cylupa
Pani Elżbieta Rybak
Pan Jerzy Łakomski
Pan Bogdan Roztropowicz
Pani Elżbieta Kiwior
Pan Józef Gębala
Pani Halina Witkiewicz

Członkowie Rady Nadzorczej
przyjmują w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godzinach od 1500 do 1600
w siedzibie Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej