ADMINISTRACJA OSIEDLI MIESZKANIOWYCH TRAUGUTTA

Informacje ogólne :

SOSNOWIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ADMINISTRACJA OSIEDLI MIESZKANIOWYCH NR 1 "TRAUGUTTA"

41-208 SOSNOWIEC
ul. KALINOWA 169
tel/fax. (32) 299 28 59
e-mail : ssmadmte1@autograf.pl

Kierownik administracji:    mgr Anna Krysiak


«Pokaż na mapie»

Kierownik administracji przyjmuje interesantów w godzinach pracy administracji

RADA OSIEDLA AOM NR 1 "TRAUGUTTA" SSM
            Przewodniczący - Pan Bukowski Zbigniew
Z-ca Przewodniczącego - Pani Elżbieta Bałamucka
                      Sekretarz - Pani Barbara Idzik
  
Pan Kazimierz Bogusławski
Pan Piotr Glaba
Pan Jerzy Koziara
Pan Lesław Kurowski
Pan Grzegorz Perczak
Pan Paweł Piaśnik
Pan Tadeusz Sanecki
Pan Marek Wilk
Pan Grzegorz Żawiński

Członkowie Rady Osiedla przyjmują interesantów
w każdy drugi poniedziałek miesiąca
od godziny 1500-1600 w administracji.

Zasoby : stan na dzień 31.12.2018r.
39 budynki mieszkalne
1433 lokali mieszkalnych (w tym : 803 stanowi odrębną własność)
7 lokali użytkowych
3 lokale na potrzeby własne
96 garaży (w tym : 10 stanowi odrębną własność)
Ogółem :79 029 m2 powierzchni użytkowej

Wykaz budynków w zasobach administracji:

Inspektor ds. GZM: mgr Katarzyna Czarnecka

1. ul. Wojska Polskiego 11
2. ul. Wojska Polskiego 151 - 157, 159 - 163
3. ul. Orląt Lwowskich 25, 25a,27, 27a, 29, 29a
4. ul. Mariana Maliny 18 - 26, 28 - 34
5. ul. Mariana Maliny 31 - 35
6. ul. Zagłębiowska 30 - 42
7. ul. Zagłębiowska 74 - 78, 80 - 84, 86 - 90
8. ul. Św. St. Biskupa 2 - 6, 8 - 12, 14 - 18
9. ul. Kalinowa 165 - 177
10. ul. Kalinowa 143 - 145, 147 - 151, 153 - 159, 161 - 163
11. ul. Kalinowa 17 - 23, 25 - 31, 33 - 41, 43 - 51
12. ul. Kalinowa 73 - 79, 83 - 87, 89 - 91, 93 - 105
13. ul. Kalinowa 107 - 113, 127 - 133, 135 - 141
14. ul. Kalinowa 53 - 55
15. ul. Kalinowa 115 - 125
16. ul. Gen. Andersa 95, ul. 11-go Listopada 8
17. ul. Brzozowa 12a
18. ul. Kalinowa 81 pawilon

Do Galerii Zasobów